Hur man pekar ut föräldrar som intelligensbefriade

Hur man pekar ut föräldrar som intelligensbefriade

Den här bilden är inte bara rolig. Den visar också hur man som flaskmatande förälder känner sig denna vecka när denna utredning som förberedelse till ett lagförslag kom. Man känner sig utpekad som en som inte vet bättre. Som en som inte har förmågan att själv fatta beslut om sig själv om sin familj. Som ska tvingas läsa varningstexter liknande de som finns på cigarettpaket när det enda man ska göra är att gå till affären och köpa mat till sitt barn, mat som dessutom är fullgod och innehåller all näring barnet behöver. Hur kränkande det är kan jag inte ens börja förklara?
Att de sedan verkar ha författat lagtexten på helt godtyckliga grunder utan annan vetenskaplig bakgrund än ett diffust ”amning är bäst”, jag det är så dumt att man inte kan tro att det är på riktigt. VARFÖR måste man kontakta ”utbildad personal” innan man ger sitt barn modersmjölksersättning? Är det gift i ersättningen kanske? I så fall borde man nog kontakta utbildad personal innan man ammar också för såvitt jag vet jag det finnas såväl dioxiner som flamskyddsmedel i bröstmjölk.
Folk kommer inte att sluta amma om det inte står ”Varning” på ersättningspaketen. Tvärtom. Om bröstmjölksersättning var mer tillåten skulle den gigantiska pressen på svenska mammor bli mindre och fler kanske skulle orka fortsätta amma.
Det här är bara rent kvinnoförtryck, formulerat i lagtext.

(Boken som bilden kommer i från heter ”Safe baby handling tips”, av David och Kelly Sopp. När jag såg bilderna i den så skrattade jag så jag nästan grät. Sen såg jag att flera av dem är riktigt träffsäkra. Kolla här för fler exempel.)

Leave a Reply