Upprörande läsning från Akademiska sjukhuset

Här kommer lite amnings/flaskmatningsilska igen!

Man skulle ju tro att åtminstone Landstinget i Uppsala läns ledning skulle vara befriade från fördomar om dagens föräldrar. Kanske man kunde förvänta sig att de är i alla fall lite pålästa om amning i verkligheten.
Man det verkar faktiskt inte så.
En artikel bland Akademiska sjukhusets senaste pressmeddelanden har namnet ”Amma eller ge ersättning?” men tyvärr fortsätter inte texten i samma jämlika stil. Margaretha Magnusson, chef för barnhälsovården i Uppsala län breder ut sig apropå att amningsfrekvensen har gått ner. Och fördomarna flödar. Nu ska alla inom vården förmedla samma buskap: amning är bäst, ingen protest.

 Margaretha Magnusson påstår bland annat:

-  Mammor som inte ammar har valt bort det på grund av okunskap och bristande information om amningens fördelar.
- Mammor vill leva som tidigare och inte ”ge upp friheten med uteliv och vänner.”
- Amningen minskar hos unga, lågutbildade, rökande (!) kvinnor.
- Kvinnor låter bli att amma för att de vill ha mer pengar.
- Den ökande jämställdheten är ett problem för amningen.

Har hon belägg för dessa påståenden? Nej. Det är några av ”många teorier”. De som informerar om amning ska däremot utgå från ” vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Nu skulle jag vilja upplysa Uppsalas barnhälsovård om en sak:

- Den vikande amningen är inte FÖRÄLDRARNAS fel. Föräldrarna vet vilka fördelarna med amning är. Vad föräldrar behöver är bättre rådgivning och praktisk information om hur man ammar /flaskmatar. Det är där bristerna finns, och de bristerna får förstås mer än gärna åtgärdas men då får de nog ta och se över sin allmänna inställning till de som söker hjälp hos dem först. För en sak är säker: om jag hade mött någon under min tid som blivande och nybliven förälder som gav mig det budskap som den här artikeln sänder, då hade jag blivit kränkt och ledsen.

Sådan här läsning är alltid upprörande, men när den kommer från vårdens högre instanser blir det mer än så. Hur KAN de publicera detta? Hon vill alltså förstärka den skuldbeläggning som redan förekommer så ofta inom sjukvården och som är så skadlig och kränkande? Jag är så arg att jag inte vet vart jag ska ta vägen.

Läs gärna Petra Jankov Pichas inlägg på attflaskmata.se, som handlar om samma sak. 

This article has 2 comments

Leave a Reply