Dora virkar

Dora virkar

Doras virkning. Reportage för Direktpress.