Yoga för cancerpatienter

Yoga för cancerpatienter

Sedan Lena Widh drabbades av bröstcancer har ett rehabiliteringsprojekt med yoga i samband med samtal i grupp varit en räddning. Nu är hon på väg tillbaka. Reportage i Upsala Nya tidning. Foto av Pernilla Sjöholm.

Klicka här för att läsa hela artikeln i pdf-format