Samma ämne, samma tröttsamma vinkel…

Nu har det kommit ny amningsstatistik och tidningarna är ju så uppfinningsrika (här också). Det är samma gamla vinkel att det är upprörande att färre mammor helammar sin spädbarn, att det är fel på rutinerna, att det är problematiskt (År 2008 ammades 85 procent av de en vecka gamla barnen helt, en nedgång med 4,3 procentenheter jämfört med 2004). Jag skulle vilja lyfta fram en annan vinkel, en som är mer positiv och kanske mer riktig, som också DN tar upp lite längre ner i artikeln: färre kvinnor helammar sina spädbarn för att de har lärt sig att de har ett val! Färre mammor helammar för att de insett fördelen av att dela på ansvaret för spädbarnet. Färre mammor helammar för att föräldrar börjar inse vikten av att ha flera betydelsefulla vuxna i ett spädbarns liv. Det är ju bra!

Som alltid är det oerhört nedslående att läsa kommentarsfältet till artikeln. Det finns så mycket fördomar och okunskap kring de här ämnena. Jag har fått hålla i mig för att inte ge mig in i debatten. Vill inte stånga mig blodig mot en betongvägg, inte just i dag.

This article has 1 comment

  1. Jag ser det också som något positivt, för vi vet ju att väldigt många mammor har stora problem med amningen (som smärta, sår, mjölkstockningar, mm), och tror att statistiken visar att det är färre kvinnor som går med på att plåga sig själva för att få amningen att funka till varje pris! Ge upp lättare? Ja tack! Det är ändå alldeles för många som lider sig igenom en fruktansvärd amningsperiod.

Leave a Reply